Bilder från min 80-årsdag

Bilder från min 80-årsdag - Annica på Riddarhuset

 

 

- Copyright © Gustaf Otto Douglas 2016 -